Perifærd er en ny antropologisk rådgivningsvirksomhed, der arbejder med udvikling af byer og landdistrikter i Danmark. Vi er eksperter i at skabe viden om menneskers hverdagsliv og i at omsætte denne viden til solide og nyskabende løsninger. Gennem analyser, brugerinvolvering og konceptudvikling hjælper vi vores kunder med at udarbejde strategier og konkrete tiltag, der imødekommer reelle behov – hos det enkelte menneske og i samfundet som helhed. Vi forener et skarpt blik for tidens samfundsudfordringer og –muligheder med en passion for at skabe miljøer i hele landet, hvor mennesker trives og udvikler sig.